Onze scholengemeenschap

In Harelbeke is er een ruim aanbod aan onderwijs. De vrije basisscholen van Harelbeke vormen samen een scholengemeenschap onder de naam 'Katholiek Basisonderwijs Harelbeke' (KBH). De intense samenwerking resulteert in het streven naar een totale ontwikkeling van onze kinderen en dit door kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor christelijke waarden aan te bieden.
Alle kinderen waarvan de ouders het opvoedingsproject van onze scholen onderschrijven, zijn van harte welkom!

0 reacties:

ZOEKEN